Nieuwolda Wagenborgen Woldendorp Combinatie

 

NWWC Informatie:

Sinds 2017-2018 zijn wij een samenwerkingsverband voor de jeugd aangegaan met Nieuwolda en Woldendorp. Dit had als hoofdreden: het jeugdvoetbal voor iedereen toegankelijk te houden en de verenigingen te laten bestaan. Alle drie de verenigingen hadden een terugloop in jeugdspelers en konden bepaalde teams niet meer formeren. Maar met deze samenwerking lukt het om alle jeugdleden weer te laten voetballen in volwaardige teams.

SJO NWWC staat voor: Samenwerkende Jeugd Organisatie Nieuwolda Wagenborgen Woldendorp Combinatie

SJO NWWC wordt vormgegeven door een commissie met van alle drie de clubs 2 afgevaardigden. Vanuit onze club wordt SJO NWWC vertegenwoordigd door Kirsten Levinga en momenteel nog Bert Nijdam. Deze commissie is bevoegd om namens alle drie de verenigingen zaken te regelen voor de jeugd. Een van hun taken is het indelen van de jeugd in teams en het organiseren van de trainingen.

Een van de consequenties van deze samenwerking is dat de jeugd op alle drie de parken traint en de wedstrijd speelt. Per seizoen wordt er bepaald wie en waar er getraind / gespeeld gaat worden.

De kantinediensten worden gedraaid door vrijwillige ouders, een ieder wordt benaderd of die per seizoen een kantinedienst, tijdens de wedstrijd van het eigen kind, te willen draaien. De vereniging heeft financiële baat bij de opbrengsten en het is voor de bezoekers prettig om iets te kunnen nuttigen in de kantine.

Kirsten Levinga 06-51032927 is het aanspreekpunt voor de jeugd; kantine indeling, wedstrijden en voor de trainingen.