Oud papier vv Wagenborger Boys in 2021

In 2021 haalt vv Wagenborger Boys ook het oud papier weer op. Maar dan wel op een iets andere manier. Zoals jullie weten moet het papier in de oude grijze container. De papiercontainer moet op dezelfde plek worden aangeboden als de vuilcontainer. Dit maakt het voor...

Winterstop

Voorlopig komen de trainingen van de senioren te vervallen, de jeugd traint morgen voor de laatste keer op het veld. Daarna is het ook voor de jeugd winterstop. De sporthal mag voorlopig niet gebruikt worden. Hopelijk kunnen we na 19 januari 2021 snel weer de...

Training senioren

Er mag weer in groepjes van 4 getraind worden. Op de donderdag zullen de trainingen worden hervat. Graag van te voren aanmelden bij de trainer.

Uitslag trekking dorpsverloting 2020

Trekkingslijst dorpsverloting 2020 1e prijs € 200,00 op lotnummer: 1817 2e prijs € 125,00 op lotnummer: 1897 3e prijs € 100,00 op lotnummer: 0957 4e prijs € 10,00 op lotnummer: 0448 5e prijs € 10,00 op lotnummer: 0961 6e prijs € 10,00 op lotnummer: 0876 7e prijs €...

Algemene ledenvergadering

Het bestuur heeft besloten om de algemene ledenvergadering die altijd in november wordt gehouden uit te stellen tot een nog nader vast te stellen datum. We vinden het belangrijk dat een ieder op een veilige en verantwoorde manier naar de vergadering kan komen, dit is...

Coronamaatregelen per 14 oktober 2020

Het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober wederom extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze extra maatregelen gaan in vanaf woensdag 14 oktober 22:00u en gelden vooralsnog voor de komende vier weken. Voor het voetbal...