Voetbalvereniging Wagenborger Boys 

 

Agenda Algemene ledenvergadering VV Wagenborger Boys

Op vrijdag 10 november staat de ledenvergadering van VV Wagenborger boys gepland.

Deze zal starten om 20:00 uur en zal plaatsvinden in de kantine van VV Wagenborger Boys.

Ieder lid is van harte welkom op de algemene ledenvergadering. Na afloop van de algemene ledenvergadering zal de trekking van de dorpsverloting plaatsvinden. De uitslag zal kenbaar worden gemaakt in Op de Hoogte, Facebook en de website van VV Wagenborger Boys.

Hopelijk tot dan!

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Ingekomen stukken / Mededelingen

3. Financiën

4. BestuursverkiezingAftredend en niet herkiesbaar: Klaas Smit(voorzitter), Erwin Smit(secretaris) en Arjan Boerema. Het bestuur stelt Bert Nijdam voor als voorzitter en Wesley Sannes als secretaris.Aftredend en herkiesbaar: Joyce Stoutmeijer(penningmeester).Door het aftreden van bestuursleden is er een vacature als bestuurslid. Bij de eerste bestuursvergadering zullen de taken worden verdeeld. Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich op voorspraak van tenminste 3 leden tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

5. Update commissies

6. Sluiting

Direct na de vergadering is de trekking van de onlangs gehouden dorpsverloting. Nadien is er gelegenheid een hapje en drankje te nuttigen aan de bar.