Voetbalvereniging Wagenborger Boys 

 

Aanvang 20.00 uur, sportpark Wagenborgen

1. Opening door de voorzitter

2. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Herman Huizinga en Maurice Landman.

Het bestuur stelt als kandidaten Bert Nijdam en Wesley Sannes voor.

Aftredend en herkiesbaar: Arjan Boerema, Joyce Stoutmeijer, Klaas Smit en Erwin Smit.

Eventuele tegenkandidaten kunnen zich op voorspraak van tenminste 3 leden tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

3. Mededelingen

4. Financiën

5. Presentatie uitkomsten enquête

6. Bespreken speerpunten enquête

7. Sluiting

Direct na de vergadering is de trekking van de onlangs gehouden dorpsverloting.

Nadien is er gelegenheid een hapje en drankje te nuttigen aan de bar.

Ivm met de verwachte hoge opkomst willen we graag dat leden zich aanmelden voor de ALV. Bij veel aanmeldingen wijken we uit naar een andere locatie.

Aanmelden kan via dit mailadres: secretaris@vvwagenborgerboys.nl